Digitale bestellijst

Kies je opleiding

terug
Opleiding
Biomedisch klas 4.2 niveau 4 LBM4.2N4
Biomedisch klas 4.3 niveau 4 LBM4.3N4
Keuzedeel leerjaar 3/4 niveau 4 LBMKD34
Bloem en Styling LBS3.1 niveau 3 LBS3.1
Bloem en Styling LBS4.1 niveau 4 LBS4.1
Chemisch klas 4.2 niveau 4 LCH4.2N4
Dierverzorging LDI3.1 niveau 3
Dierverzorging 3.2 niveau 3 LDI3.2 N3
Dierverzorging LDI4.1 niveau 4 LDI4.1 N4
Paraveterinair LDI4.1S niveau 4 LDI4.1SN
Dierverzorging 4.2 niveau 4 LDI4.2 N4
Paraveterinair 4.2 niveau 4 LDI4.2SN4
Groen en Recreatie LGR 3.1 niv 3 LGR3.1
Groen en Recreatie LGR3.2 niv 3 LGR3.2N3
Groen en Recreatie LGR3.3 niv 3 LGR3.3N3
Groen en Recreatie LGR4.1 niv. 4 LGR4.1
Tuin Park en Landschap 4.3 niv 4 LGR4.3
Groen,Grond,Infra Loonwerk LLO3.1N3
Groen,Grond,Infra Loonwerk LLO3.2N3
Groen,Grond,Infra Loonwerk LLO4.1 n4
Groen,Grond,Infra Loonwerk LLO4.2N4
Life Sciences klas 1 niveau 3 (LS31)
Life Sciences klas 1 niveau 4 (LLS1)
Life Sciences klas 2 niveau 3 (LS32)
Water en Milieu LMW4.2 niv 4
Water en Milieu 4.3 niv 4 LMW4.3N4
Natuur en Recreatie LNR3.1 niveau 3
Natuur en recreatie LNR3.2 .recreatie
Natuur en Recreatie LNR4.1 niveau 4
Natuur en Recreatie LNR4.2 nivau 4
Paardenhouderij LPA3.1 niveau 3
Paardenhouderij 3.2 niveau 3 LPA3.2 N3
Paardenhouderij 3.3 niveau 3 LPA3.3 N3
Paardenhouderij LPA4.1 niveau 4
Paardenhouderij 4.2 niveau 4 LPA4.2 N4
Paardenhouderij 4.3 niveau 4 LPA4.3 N4
Plantenteelt - Akkerbouw LPL3.2 niveau 3
Plantenteelt - Akkerbouw LPL4.1 niveau 4
Plantenteelt - Akkerbouw LPL4.2 niveau 4
Veehouderij LVE3.1 niveau 3
Veehouderij LVE3.2 niveau 3
Veehouderij LVE4.1 niveau 4
Veehouderij LVE4.2 niveau 4
Voeding VO4.2 niveau 4